HÅNDTERING AF PERSONDATA:

​Som led i indgåelsen af en aftale om f.eks. renovering, tilbygning, ombygning eller lign. behandler Murermester Per Jørgensen & Søn en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Murermester Per Jørgensen & Søn er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

Dine personoplysninger, (Almindelige oplysninger) vil blive videregivet til evt. underleverandører, det kan være murer, malere eller elektriker, eller lign. med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Murermester Per Jørgensen & Søn vil opbevare/gemme dine personoplysninger i minimum 5 år, disse oplysninger gemmes forsvarligt i aflåst kontor. Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Murermester Per Jørgensen & Søn behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig) • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse). • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling. • Retten til indsigelse • Retten til dataraportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Murermester Per Jørgensen & Søn ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Få  et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen herunder og vi vender tilbage med et uforpligtende tilbud, hurtigst muligt.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Murermester Per Jørgensen & Søn

Søndre Kirkebjergvej 17

2605 Brøndby

CVR: 35938877

Kontakt os

Telefon: 43 64 83 54

kontakt@murermester-per.dk

Telefontider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Lørdag og søndag: lukket

Mails besvares alle dage.